دانلود سوالات از ون استخد ی پرستاری سوالات استخدا ی _ ا ایی با پاسخ نا ه کا لا تشریحی سوالات از ون ا ایی استخدا ی سوالات _اختصاصی استخدا کارشناس ا ا استخدا ی بهداشت حیط ن ونه سوالات استخدا ی هوشبری ن ونه سوالات استخدا ی دارک پزشکی ن ونه سوالات استخدا ی علو از ایشگاهی ن ونه سوالات استخدا بهداشت حیط سوالات تخصصی استخدا ی تا ین اجت اعی از ون اعزا به خارج فرهنگیان استخدا ی بانکها, تا ین اجت اعی ,رشته ا ار واطلاعات ن ونه کارنا ه های دانلودسوالات اختصاصی اعزام به خارج فرهنگیان سال91 | سایت هزار سؤال

Category: دانلودسوالات اختصاصی اعزام به خارج فرهنگیان سال91

دانلود سوالات اعزام به خارج فرهنگیان سال1391

سوالات اعزام +کنکورارشد وسراسری+سوالات استخدامی

سوالات اعزام به خارج فرهنگیان91

دانلود سوالات تخصصی اعزام فرهنگیان سال۱۳۹۱   دانلود سوالات تخصصی اعزام فرهنگیان سال۱۳۹۰   دانلود ۸ دوره سوالات عمومی با پاسخنامه ۴ دوره اعزام بخارج فرهنگیان   دانلود (سوالات مصاحبه+نمونه کارنامه های سال قبل+نحوه محاسبه امتیازات) اعزام به خارج فرهنگیان   دانلود سوالات کارشناسی ارشد۹۲ دولتی   دانلود ۴دوره سوالات کنکور سراسری انسانی با پاسخنامه …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://1000soal.ir/?p=403

دانلودسوالات اختصاصی اعزام به خارج فرهنگیان در سال۹۱ رشته زبان خارجه متوسطه(۲۰۰۰تومان)

 لطفا جهت دانلود روی گزینه خرید کلیک کنید وایمیل و  نام خود را وارد کنید و با وارد کردن شماره کارت ورمز دوم و…  پرداخت انجام میشود دبیران زبان خارجه توجه داشته باشید با مطالعه سوالات سالهای قبل می توانید بر امادگی خود بیافزایید و با اعتماد به نفس بالاتری درآزمون اعزام به خارج فرهنگیان …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://1000soal.ir/?p=123

دانلودسوالات اختصاصی اعزام به خارج فرهنگیان در سال۹۱ رشته امور دفتری(۲۰۰۰تومان)

 لطفا جهت دانلود روی گزینه خرید کلیک کنید وایمیل و  نام خود را وارد کنید و با وارد کردن شماره کارت ورمز دوم و…  پرداخت انجام میشود سپس  لینک دانلود به ایمیل شما  ارسال میشود  که شما این لینک را در مرور گر کامپیوتر قرار داده وسوالات را براحتی دانلود کنید.   دقت کنید که …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://1000soal.ir/?p=140

دانلودسوالات اختصاصی اعزام به خارج فرهنگیان در سال۹۱رشته امور مالی وذیحسابی(۲۰۰۰تومان)

 لطفا جهت دانلود روی گزینه خرید کلیک کنید وایمیل و  نام خود را وارد کنید و با وارد کردن شماره کارت ورمز دوم و…  پرداخت انجام میشود سپس  لینک دانلود به ایمیل شما  ارسال میشود  که شما این لینک را در مرور گر کامپیوتر قرار داده وسوالات را براحتی دانلود کنید.   دقت کنید که …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://1000soal.ir/?p=138

دانلودسوالات اختصاصی اعزام به خارج فرهنگیان در سال۹۱ رشته تربیت بدنی(۲۰۰۰تومان)

 لطفا جهت دانلود روی گزینه خرید کلیک کنید وایمیل و  نام خود را وارد کنید و با وارد کردن شماره کارت ورمز دوم و…  پرداخت انجام میشود سپس  لینک دانلود به ایمیل شما  ارسال میشود  که شما این لینک را در مرور گر کامپیوتر قرار داده وسوالات را براحتی دانلود کنید.   دقت کنید که …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://1000soal.ir/?p=136

دانلودسوالات اختصاصی اعزام به خارج فرهنگیان در سال۹۱ رشته آموزش وامتحانات(۲۰۰۰تومان)

 لطفا جهت دانلود روی گزینه خرید کلیک کنید وایمیل و  نام خود را وارد کنید و با وارد کردن شماره کارت ورمز دوم و…  پرداخت انجام میشود سپس  لینک دانلود به ایمیل شما  ارسال میشود  که شما این لینک را در مرور گر کامپیوتر قرار داده وسوالات را براحتی دانلود کنید.   دقت کنید که …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://1000soal.ir/?p=134

دانلودسوالات اختصاصی اعزام به خارج فرهنگیان در سال۹۱ رشته دینی متوسطه(۲۰۰۰تومان)

 لطفا جهت دانلود روی گزینه خرید کلیک کنید وایمیل و  نام خود را وارد کنید و با وارد کردن شماره کارت ورمز دوم و…  پرداخت انجام میشود سپس  لینک دانلود به ایمیل شما  ارسال میشود  که شما این لینک را در مرور گر کامپیوتر قرار داده وسوالات را براحتی دانلود کنید.   دقت کنید که …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://1000soal.ir/?p=132

دانلودسوالات اختصاصی اعزام به خارج فرهنگیان در سال۹۱ رشته ریاضی راهنمایی(۲۰۰۰تومان)

 لطفا جهت دانلود روی گزینه خرید کلیک کنید وایمیل و  نام خود را وارد کنید و با وارد کردن شماره کارت ورمز دوم و…  پرداخت انجام میشود سپس  لینک دانلود به ایمیل شما  ارسال میشود  که شما این لینک را در مرور گر کامپیوتر قرار داده وسوالات را براحتی دانلود کنید.   دقت کنید که …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://1000soal.ir/?p=130

دانلودسوالات اختصاصی اعزام به خارج فرهنگیان در سال۹۱ رشته زبان خارجه راهنمایی(۲۰۰۰تومان)

 لطفا جهت دانلود روی گزینه خرید کلیک کنید وایمیل و  نام خود را وارد کنید و با وارد کردن شماره کارت ورمز دوم و…  پرداخت انجام میشود سپس  لینک دانلود به ایمیل شما  ارسال میشود  که شما این لینک را در مرور گر کامپیوتر قرار داده وسوالات را براحتی دانلود کنید.   دقت کنید که …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://1000soal.ir/?p=128

دانلودسوالات اختصاصی اعزام به خارج فرهنگیان در سال۹۱ رشته ریاضی متوسطه(۲۰۰۰تومان)

 لطفا جهت دانلود روی گزینه خرید کلیک کنید وایمیل و  نام خود را وارد کنید و با وارد کردن شماره کارت ورمز دوم و…  پرداخت انجام میشود  دبیران ریاضی متوسطه توجه داشته باشید با مطالعه سوالات سالهای قبل می توانید بر امادگی خود بیافزایید و با اعتماد به نفس بالاتری درآزمون اعزام به خارج فرهنگیان …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://1000soal.ir/?p=126

دانلودسوالات اختصاصی اعزام به خارج فرهنگیان در سال۹۱ رشته زبان خارجه متوسطه(۲۰۰۰تومان)

 لطفا جهت دانلود روی گزینه خرید کلیک کنید وایمیل و  نام خود را وارد کنید و با وارد کردن شماره کارت ورمز دوم و…  پرداخت انجام میشود سپس  لینک دانلود به ایمیل شما  ارسال میشود  که شما این لینک را در مرور گر کامپیوتر قرار داده وسوالات را براحتی دانلود کنید.   دقت کنید که …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://1000soal.ir/?p=124

دانلودسوالات اختصاصی اعزام به خارج فرهنگیان در سال۹۱ رشته عربی متوسطه(۲۰۰۰تومان)

 لطفا جهت دانلود روی گزینه خرید کلیک کنید وایمیل و  نام خود را وارد کنید و با وارد کردن شماره کارت ورمز دوم و…  پرداخت انجام میشود سپس  لینک دانلود به ایمیل شما  ارسال میشود  که شما این لینک را در مرور گر کامپیوتر قرار داده وسوالات را براحتی دانلود کنید.   دقت کنید که …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://1000soal.ir/?p=121

دانلودسوالات اختصاصی اعزام به خارج فرهنگیان در سال۹۱ رشته علوم اجتماعی راهنمایی(۲۰۰۰تومان)

 لطفا جهت دانلود روی گزینه خرید کلیک کنید وایمیل و  نام خود را وارد کنید و با وارد کردن شماره کارت ورمز دوم و…  پرداخت انجام میشود سپس  لینک دانلود به ایمیل شما  ارسال میشود  که شما این لینک را در مرور گر کامپیوتر قرار داده وسوالات را براحتی دانلود کنید.   دقت کنید که …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://1000soal.ir/?p=119

دانلودسوالات اختصاصی اعزام به خارج فرهنگیان در سال۹۱ رشته ادبیات فارسی راهنمایی(۲۰۰۰تومان)

 لطفا جهت دانلود روی گزینه خرید کلیک کنید وایمیل و  نام خود را وارد کنید و با وارد کردن شماره کارت ورمز دوم و…  پرداخت انجام میشود سپس  لینک دانلود به ایمیل شما  ارسال میشود  که شما این لینک را در مرور گر کامپیوتر قرار داده وسوالات را براحتی دانلود کنید.   دقت کنید که …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://1000soal.ir/?p=117

Load more