دانلود سوالات از ون استخد ی پرستاری سوالات استخدا ی _ ا ایی با پاسخ نا ه کا لا تشریحی سوالات از ون ا ایی استخدا ی سوالات _اختصاصی استخدا کارشناس ا ا استخدا ی بهداشت حیط ن ونه سوالات استخدا ی هوشبری ن ونه سوالات استخدا ی دارک پزشکی ن ونه سوالات استخدا ی علو از ایشگاهی ن ونه سوالات استخدا بهداشت حیط سوالات تخصصی استخدا ی تا ین اجت اعی از ون اعزا به خارج فرهنگیان استخدا ی بانکها, تا ین اجت اعی ,رشته ا ار واطلاعات ن ونه کارنا ه های ارشد شیمی | سایت هزار سؤال

Category: ارشد شیمی

دانلود همه سوالات پایان ترم شیمی آلی پیشرفته پیامنوربا پاسخنامه از سال۸۷تا۹۵

دانلود۱۶ نمونه  سوال  پایان ترم شیمی آلی پیشرفته با پاسخنامه از سال۸۷تا نیمسال اول۹۵-۹۴ این فایل که جدیدترین  وکاملترین فایل  سوالات پایان ترم شیمی الی پیشرفته    ارشدپیام نور می باشد شامل سوالات زیر است: -۱- سوالات پایان ترم نیمسال اول۸۷-۸۸ –۲-سوالات تشریحی  پایان ترم نیمسال دوم۸۷-۸۸ با پاسخنامه تشریحی -۳-سوالات پایان ترم نیمسال اول ۸۸-۸۹ …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://1000soal.ir/?p=646

سوالات اسپکتروسکوپی تجزیه ای ۲ نیمسال دوم۹۳-۹۴

جهت دانلود سوالات اسپکتروسکوپی تجزیه ای ۲ پیامنور بر روی ۱۹۰۰تومان خرید در پایین همین قسمت  کلیک کنید دقت کنید به محض پرداخت به صفحه ای منتقل می شوید که در انجا سریعا بر روی download now کلیک کنید تا دانلود براحتی انجام شود ضمنا لینک دانلود سوال به ایمیل شما نیز ارسال می شود …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://1000soal.ir/?p=2307

دانلودسوالات کروماتوگرافی پیام نور از سال۹۰ تا نیمسال دوم۹۳-۹۴

این فایل دارای سوالات پایان ترم  درس کروماتوگرافی پیام نور  از سال۹۰ تا نیمسال دوم۹۳-۹۴ می باشد سوالات بصورت زیر است  هر مورد که دارای پاسخنامه است  در جلوی آن  قید شده است. .۱ سوالات نیمسال اول۹۰-۹۱ .۲ سوالات نیمسال دوم ۹۰-۹۱ .۳ سوالات نیمسال اول ۹۱-۹۲ با پاسخنامه .۴ سوالات نیمسال اول۹۲-۹۱ با پاسخنامه …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://1000soal.ir/?p=2243

سوالات پایان ترم الکترو شیمی تجزیه ای از ۹۰ تا نیمسال دوم ۹۳- ۹۴با پاسخنامه

سوالات پایان ترم  درس الکترو شیمی تجزیه ای  شیمی تجزیه پیام نور که از سال۹۰ تا نیمسال دوم۹۳-۹۴ می باشد   دارای سوالات زیر است که هر مورد که دارای پاسخنامه است  در جلوی ان  قید شده است. .۱ سوالات نیمسال اول۹۰-۹۱ .۲ سوالات نیمسال دوم ۹۰-۹۱ با پاسخنامه .۳ سوالات نیمسال اول ۹۱-۹۲ با پاسخنامه …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://1000soal.ir/?p=2241

دانلود ۱۳ دوره سوال پایان ترم معدنی پیشرفته(از سال ۸۷تا۹۴)

دانلود ۱۳ دوره سوال پایان ترم معدنی پیشرفته(از سال ۸۷تا۹۴)   دانلود ۱۳ نمونه سوال پایان ترم معدنی پیشرفته پیامنور توجه کنید که فایل سوالات که که کاملترین سوالات معدنی پیشرفته است دارای سوالات زیر است که هر مورد که دارای پاسخنامه است در جلوی ان قید شده است. .۱ سوالات تشریحی نیمسال دوم۸۷-۸۸ با …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://1000soal.ir/?p=2238

دانلود ۱۶ نمونه سوال پایان ترم شیمی آلی پیشرفته(۸۷تا۹۵)

دانلود۱۶ نمونه  سوال  پایان ترم شیمی آلی پیشرفته با پاسخنامه از سال۸۷تا نیمسال اول۹۵-۹۴ این فایل که جدیدترین  وکاملترین فایل  سوالات پایان ترم شیمی الی پیشرفته    ارشدپیام نور می باشد شامل سوالات زیر است: -۱- سوالات پایان ترم نیمسال اول۸۷-۸۸ –۲-سوالات تشریحی  پایان ترم نیمسال دوم۸۷-۸۸ با پاسخنامه تشریحی -۳-سوالات پایان ترم نیمسال اول ۸۸-۸۹ …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://1000soal.ir/?p=2235

دانلود ۶ نمونه سوال پایان ترم الکترو شیمی تجزیه ای با پاسخنامه از ۹۰ تا نیمسال اول۹۳-۹۴

سوالات پایان ترم  درس الکترو شیمی تجزیه ای  شیمی تجزیه پیام نور که از سال۹۰ تا نیمسال اول۹۳-۹۴ می باشد   دارای سوالات زیر است که هر مورد که دارای پاسخنامه است  در جلوی ان  قید شده است. .۱ سوالات نیمسال اول۹۰-۹۱ .۲ سوالات نیمسال دوم ۹۰-۹۱ با پاسخنامه .۳ سوالات نیمسال اول ۹۱-۹۲ با پاسخنامه …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://1000soal.ir/?p=1818

دانلود سوالات پایان ترم اسپکتروسکوپی تجزیه ای۱ از نیمسال۹۰تا ۹۳-۹۴

این سوالات شامل ۶نیمسال (۹۰تا ۹۳)می باشد که مربوط است به  درس اسپکتروسکو.پی تجزیه ای۱ ارشد شیمی تجزیه پیام نور که از سال۹۰ تا نیمسال اول۹۳-۹۴ می باشد  فایل دارای سوالات زیر است  هر مورد که دارای پاسخنامه است  در جلوی آن  قید شده است. .۱ سوالات نیمسال اول۹۰-۹۱ .۲٫ سوالات نیمسال دوم ۹۰-۹۱ ۳سوالات …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://1000soal.ir/?p=1886

دانلود سوالات رادیو شیمی ۶ فایل تا نیمسال اول۹۳-۹۴

این سوالات شامل ۶دوره سوال می باشد که همه آنها بغیر از یک فایل دارای پاسخنامه است . سوالات پایان ترم  رادیو  شیمی  پیام نور که از سال۹۰ تا نیمسال اول۹۳-۹۴ می باشد   دارای سوالات زیر است هر مورد که دارای پاسخنامه است  در جلوی ان  قید شده است. .۱ سوالات نیمسال اول۹۰-۹۱ .۲ سوالات …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://1000soal.ir/?p=1883

دانلود ۱۳ دوره سوال معدنی پیشرفته پیام نور

دانلود ۱۳ دوره سوال پایان ترم معدنی پیشرفته(از سال ۸۷تا۹۴)   دانلود ۱۳ نمونه سوال پایان ترم معدنی پیشرفته پیامنور توجه کنید که فایل سوالات که که کاملترین سوالات معدنی پیشرفته است دارای سوالات زیر است که هر مورد که دارای پاسخنامه است در جلوی ان قید شده است. .۱ سوالات تشریحی نیمسال دوم۸۷-۸۸ با …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://1000soal.ir/?p=1873

نمونه سوالات شیمی تجزیه پیشرفته پیامنور شامل یازده نیمسال

سوالات شیمی تجزیه پیشرفته(۱۱نمونه سوال ) پایان ترم ارشد شیمی تجزیه پیشرفته پیام نور که از سال۸۷ تا نیمسال دوم۹۲-۹۳ می باشد که بعضی از سوالات باپاسخنامه می باشد. توجه کنید که فایل سوالات که که کاملترین سوالات تجزیه است دارای سوالات زیر است که هر مورد که دارای پاسخنامه است  در جلوی ان  قید …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://1000soal.ir/?p=1850

دانلود کاملترین سوالات رادیو شیمی وکاربرد آن در شیمی تجزیه با پاسخنامه

۵ نمونه سوال پایان ترم  درس رادیو شیمی وکاربرد آن در شیمی تجزیه پیام نور که از سال۸۷ تا نیمسال اول۹۲-۹۳ می باشد که بعضی از سوالات باپاسخنامه می باشد. توجه کنید که فایل سوالات که که کاملترین سوالات رادیو شیمی است دارای سوالات زیر است که هر مورد که دارای پاسخنامه است  در جلوی …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://1000soal.ir/?p=1812

دانلودنمونه سوالات اسپکتروسکوپی تجزیه ۱ شامل۶ نیمسال تا۹۳-۹۴

این سوالات کاملترین سوالات اسپکتروسکوپی تجزیه ای۱ می باشد کهشامل ۶نیمسال (از سال ۹۰ تا نیمسال اول۹۳-۹۴)می باشد ضمناهر مورد که دارای پاسخنامه است  در جلوی آن  قید شده است. .۱ سوالات نیمسال اول۹۰-۹۱ .۲ سوالات نیمسال دوم ۹۰-۹۱ ۳سوالات نیمسال اول ۹۱-۹۲ با پاسخنامه .۴ سوالات نیمسال اول۹۲-۹۳ با پاسخنامه .۵سوالات نیمسال دوم ۹۲-۹۳ …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://1000soal.ir/?p=1859

دانلود کاملترین سوالات معدنی پیشرفته پیام نور از سال۸۷ تا نیمسال دوم۹۳-۹۴

دانلود ۱۳ دوره سوال پایان ترم معدنی پیشرفته(از سال ۸۷تا۹۴)   دانلود ۱۳ نمونه سوال پایان ترم معدنی پیشرفته پیامنور توجه کنید که فایل سوالات که که کاملترین سوالات معدنی پیشرفته است دارای سوالات زیر است که هر مورد که دارای پاسخنامه است در جلوی ان قید شده است. .۱ سوالات تشریحی نیمسال دوم۸۷-۸۸ با …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://1000soal.ir/?p=1640

Load more