دانلود سوالات از ون استخد ی پرستاری سوالات استخدا ی _ ا ایی با پاسخ نا ه کا لا تشریحی سوالات از ون ا ایی استخدا ی سوالات _اختصاصی استخدا کارشناس ا ا استخدا ی بهداشت حیط ن ونه سوالات استخدا ی هوشبری ن ونه سوالات استخدا ی دارک پزشکی ن ونه سوالات استخدا ی علو از ایشگاهی ن ونه سوالات استخدا بهداشت حیط سوالات تخصصی استخدا ی تا ین اجت اعی از ون اعزا به خارج فرهنگیان استخدا ی بانکها, تا ین اجت اعی ,رشته ا ار واطلاعات ن ونه کارنا ه های سوالات استخدامی رادیو لوژی | سایت هزار سؤال

Category: سوالات استخدامی رادیو لوژی

دانلود کاملترین سوالات استخدامی رادیولوژی وزارت بهداشت

دانلود نمونه سوالات استخدامی  رشته کارشناس پرتو شناسی(رادیولوژی)  استخدامی وزارت بهداشت ودرمان سوالات آزمون تخصصی  کارشناس رادیو لوژی با پاسخنامه می باشد که در   ۵  فایل می باشد که دارای سوالات زیر است: الف)فایل اول ۱٫ تکنیکهای رادیو گرافی ۲٫ فیزیک پرتو نگاری وحفاطت در برابر پرتوها ۳٫   اصول تاریکخانه ******************************** ب) فایل دوم …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://1000soal.ir/?p=2471

دانلود کاملترین نمونه سوالات استخدامی رشته رادیولوژی (کارشناس پرتو شناسی و…)

 ******************************************************** دانلود نمونه سوالات استخدامی  رشته کارشناس پرتو شناسی(رادیولوژی)  استخدام تامین اجتماعی۹۳ سوالات آزمون تخصصی  کارشناس رادیو لوژی با پاسخنامه می باشد که در   ۵  فایل می باشد که دارای سوالات زیر است: الف)فایل اول ۱٫ تکنیکهای رادیو گرافی ۲٫ فیزیک پرتو نگاری وحفاطت در برابر پرتوها ۳٫   اصول تاریکخانه ******************************** ب) فایل دوم …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://1000soal.ir/?p=1290