دانلود سوالات از ون استخد ی پرستاری سوالات استخدا ی _ ا ایی با پاسخ نا ه کا لا تشریحی سوالات از ون ا ایی استخدا ی سوالات _اختصاصی استخدا کارشناس ا ا استخدا ی بهداشت حیط ن ونه سوالات استخدا ی هوشبری ن ونه سوالات استخدا ی دارک پزشکی ن ونه سوالات استخدا ی علو از ایشگاهی ن ونه سوالات استخدا بهداشت حیط سوالات تخصصی استخدا ی تا ین اجت اعی از ون اعزا به خارج فرهنگیان استخدا ی بانکها, تا ین اجت اعی ,رشته ا ار واطلاعات ن ونه کارنا ه های قوانین ومقررات | سایت هزار سؤال

Category: قوانین ومقررات

قوانین ومقررات

قوانین و مقررات   ۱ – تمامی سوالات موجود در سایت بر اساس ازمونهای استخدامی و یا امتحانات مربوط به دانشگاه مربوطه است. ۲- فعالیت این سایت بر اساس موازین اسلامی و کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد لذا کاربران می بایست در ارسال دیدگاه ها دقت عمل داشته باشند. ۳ – کاربران می بایست …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://1000soal.ir/?p=3150